Klachtenbeleid
Bij het accepteren van een verzekering, het uitvoeren van een verzekeringswijziging of behandeling van een schade kan er door één van onze medewerkers of door één van de aangesloten dealer- garagebedrijven een fout gemaakt worden of kunnen er misverstanden ontstaan. 

Melding
Wij streven naar een optimale dienstverlening en klanttevredenheid. Als u ontevreden bent over onze dienstverlening horen wij dit graag, uw mening telt. Bij voorkeur ontvangen wij u klacht per e-mail zodat deze voorgelegd wordt aan de directie.

Behandeling van uw klacht
Uw klacht wordt behandeld door één van de directieleden en deze bevestigd binnen 2 dagen aan u dat de klacht in behandeling is genomen. Deze beoordeeld het dossier en overlegt met de betrokken medewerkers. Na beoordeling van het dossier zal er contact met u opgenomen worden om de klacht te bespreken, u krijgt uiteraard ook een schriftelijke reactie.

Klachteninstituut
Mocht een oplossing niet tot de mogelijkheden behoren, dan kunt u binnen 3 maanden na (gedeeltelijke) afwijzing van uw klacht een beoordeling indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Wij hebben ons geconformeerd aan een bindend advies. Daarnaast heeft u uiteraard ook het recht om een geschil direct bij een burgerlijke rechter aanhangig te maken.

Sluit Menu