Over DealerLoket

Dealerloket B.V. is het volmachtbedrijf die verzekeringsaanvragen van de labels Carmeleon en Dealerloket verwerkt. Een volmacht houdt in dat wij de bevoegdheid hebben gekregen van Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. om namens deze verzekeraar op te treden. Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. ofwel Ansvar Idea is een duurzame schadeverzekeraar gevestigd te Amsterdam, voor meer informatie kunt de website www.ansvar-idea.nl bezoeken.

Wat betekent het nu concreet dat wij namens Ansvar Verzekeringmaatschappij NV mogen optreden? Dit houdt in dat wij zelfstandig de bevoegdheid hebben om de risico’s van verzekeringsaanvragen te beoordelen en deze ook te accepteren, het beheren van deze polissen, het incasseren van premies en het behandelen, verwerken en uitkeren van schadedossiers.

Dealerloket B.V. is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 78568862 en treedt op als gevolmachtigd agent van Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. en heeft in samenspraak met deze een premium autoverzekeringsproduct ontwikkeld die aangeboden worden via dealer- en garangebedrijven.

Dealerloket is een aangesloten instelling van Schema B.V welke een vergunning heeft bij de AFM onder vergunningsnummer 12002661.

oranjebus

Direct naar:

Verzekeringskaarten

Sluit Menu